AAST - Association for the Advancement of Science and Technology

We are nonprofit with the goal of improving the world we live in

Education

Spread the knowledge

Bez ulaganja u najmlađe generacije i njihovo kvalitetno obrazovanje, šanse za dugoročni prosperitet su ograničene. Stoga nastojimo da pospješimo proces obrazovanja u BiH organizovanjem ljetnih škola, kampova, kreiranjem dodatnih materijala za učenje, popularizacijom nauke među mladim i promocijom kvalitetnih nastavnih metoda.

Science

Discover together

Smatramo da je najzad vrijeme da se Bosna i Hercegovina upiše u red razvijenih zemalja, a to nije moguće bez razvijene naučne klime i razvojnih instituta. Veliki broj međunarodno uspješnih BH naučnika je spreman doprinijeti ovoj zajedničkoj misiji. Ipak potrebna nam je mala pomoć BH javnosti i odgovornih osoba.

Economy

Support the development

Primjena nauke i naprednih tehnologija u industriji mogu donijeti preporod našoj ekonomiji. Obzirom da živimo u digitalnom dobu, nemamo prepreke prethodnih generacija i veliku količinu poslova možemo riješiti online ili korištenjem računara, bez kapitalnih ulaganja i izdašne infrastrukture. Za ostvarenje tog cilja, potrebna je mreža pouzdanih kontakata i malo entuzijazma.