BRANISLAVA PERUNIČIĆ DRAŽENOVIĆ - PREDAVAČICA NA SYC 2022

BRANISLAVA PERUNIČIĆ DRAŽENOVIĆ - PREDAVAČICA NA SYC 2022
Novosti

BRANISLAVA PERUNIČIĆ DRAŽENOVIĆ - PREDAVAČICA NA SYC 2022

Profesorica emerita Branislava Peruničić-Draženović je naredna govornica na STEM Youth Camp 2022 koju vam predstavljamo.

Njeno bogato životno iskustvo je teško prenijeti u nekoliko rečenica. Završila je osnovno obrazovanje u Beogradu, Srednju školu u Kraljevu, diplomske i postdiplomske studije na Univerzitetu u Beogradu, doktorski studij na Institutu za upravljanje, Akademije nauka SSSR u Moskvi i Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Bogatu akademsku karijeru je pored pomenutih institucija gradila i na univerzitetima u Meksiku i Sjedinjenim američkim državama. Paralelno sa akademskom karijerom učestvovala je u razvojnim centrima Energoinvesta. Dobitnica je plakete grada Sarajeva, nagrade "Vratislav Bedjanič" za najbolju doktorsku tezu iz oblasti upravljanja u Jugoslaviji i drugih. Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine te Fulbright gostujući akademik američke vlade. Njezin doprinos u podučju nauke o sistemima sa kliznim režimima je nezaobilazan pri promatranju historijskog razvoja ove oblasti, što je čini jednom od najcitiranijih istraživača iz Bosne i Hercegovine.

Na STEM Youth Campu je tu za vas, da vam prenese svoja iskustva, pruži inspiraciju, odgovori na vaša pitanja te otkloni nedoumice koje vas sprečavaju da budete najbolja verzija sebe!

Požurite sa prijavama!

https://www.annt.ba/bs/article/89/stem-youth-camp-syc-2022