KARIJERNA PRIČA - AMRA HASEČIĆ - PREDAVAČICA NA SYC 2022

KARIJERNA PRIČA - AMRA HASEČIĆ - PREDAVAČICA NA SYC 2022
Novosti

KARIJERNA PRIČA - AMRA HASEČIĆ - PREDAVAČICA NA SYC 2022

Danas sa nama svoju karijernu priču dijeli profesorica Amra Hasečić i poziva srednjoškolce iz BiH da se prijavite na STEM Youth Camp 2022 (https://www.annt.ba/bs/article/89/stem-youth-camp-syc-2022)  na kojem će održati predavanje.

 

"Moje ime je Amra Hasečić i trenutno sam u procesu izbora u zvanje Vanrednog profesora na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Katedre na kojima predajem su Energetika i KGH (klima, grijanje, hlađenje) tehnika, te Procesno i okolinsko inžinjerstvo. Tipični radni dan se sastoji od obaveza vezanih za predavanje i obaveza vezanih za moje istraživanje. Kada su predavanja u pitanju, to su obično obaveze pripremanja predavanja (predajem na predmetima Osnove mehanike fluida, Uvod u numeričku mehaniku fluida, Termoenergetska postrojenja, Daljinski i distributivni sistemi snabdjevanja energijom i Metode optimizacije u termotehnici), odnosno ažuriranja predavanja budući da ista trebaju da prate aktuelnosti u svijetu nauke, zatim ocjenjivanje studentskih radova/ispita, te mentorisanje završnih radova. Također, budući da sam dva puta godišnje gost predavač na BOKU Univerzitetu u Beču, Austrija i na BRNO Tehničkom univerzitetu – Institut za svemirski inžinjering, Češka Republika, jedan dio obaveza je vezan i za pripremu tih predavanja. Drugi dio obaveza, moram priznati, meni malo draži jesu naučna istraživanja.

Sfera mog interesovanja su numeričke simulacije, odnosno numerička mehanika fluida (CFD – Computational Fluid Dynamics). CFD je primjenjena nauka kojoj je glavni cilj da se uz pomoć računara dobiju nova saznanja o različitim problemima iz oblasti mehanike fluida, prenosa toplote, hemijskim procesima unutar fluida, a što bi bilo poprilično izazovno ako ne čak i nemoguće pomoću eksperimenata. Na primjer, korištenjem numeričke mehanike fluida možemo analizirati i strujanje zraka kroz naseljeno područje što bi, budimo realni, bilo vrlo izazovno analizirati eksperimentalnim putem. CFD nam omogućava da vrlo lahko, praktično bez ulaganja mijenjamo varijable u različitim procesima kao što je npr. debljina lopatice turbine, zakrivljenost haube automobile, prečnik mjehurića pa čak i izgled i pozicija objekata u naselju, te da tako dobijemo veliki broj podataka koje onda možemo dalje analizirati. 

Moj istraživački dan izgleda tako što provedem 95% vremena za računarom, kreirajući simulacije, analizirajući rezultate ili jednostavno pregledam literaturu i dosadašnja istraživanja iz te oblasti. Trenutno analiziram kako naslage na mjernim blendama sa više otvora utiču na parametre toka kao što su pad pritiska, koeficijent protoka i dr., odnosno kako zanemarivanje tih naslaga u istraživanjima (što se većinom slučaj) utiče na dobivanje rezultata koji nisu tačni i odstupaju od stvarnih rezultata. To je vrlo bitno za industriju budući da su mjerne blende najčešće korišteni mjerači protoka zbog svoje jednostavnosti i jeftine izvedbe. Ono što je posebna draž istraživanja iz oblasti CFD jeste što niste prostorno vezani za istraživanje, nego istraživati možete sa bilo kojeg mjesta na planeti. Najbitnije je da imate laptop, licencirani software i remote pristup bazama podataka.

Kao i kod svakog naučnika, najbitnija vještina jeste sposobnost logičkog razmišljanja i dedukcije. Nešto je vjerovatno i genetska predispozicija, a nešto naučite bavljenjem naučno-istraživačkim radom u toku studija (seminarski radovi koji zahtijevaju opsežan pregled literature i analizu problema čije rješenje nije poznato, završni radovi, projekti i dr.). Budući da se nalazim u BiH, nažalost, industrija nije prepoznala značaj najvišeg stepena obrazovanja odnosno doktorata, tako da se većina naučno-istraživačkog rada  obavlja pri Univerzitetu ili Istraživačkim centrima u sklopu Univerziteta. Međutim, budući da je CFD inžinjer traženo zanimanje u Evropi i svijetu, sigurna sam da će vrlo brzo doći vrijeme kada će industrija u BiH shvatiti značaj tog zanimanja, odnosno općenito prednosti numeričkih simulacija tokova fluida, te će se i sama istraživanja onda naslanjati na stvarne potrebe industrije.

Završila sam Prvu bošnjačku gimnaziju kao Učenik generacije, te vjerovatno kao i kod većine Učenika generacije u to vrijeme, u opticaju su bili Elektrotehnički fakultet i Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, koji sam na kraju i odabrala. Moram priznati da je utrka bila tijesna, te da je za nijansu prevladala ljubav prema procesima u prirodi, prenosu toplote, tečenju fluida, djelovanju sila na kruto tijelo i sl. Nijednog trenutka se nisam pokajala i od samog početka studija bila sam “kao riba u vodi”, a ljubav prema izučavanju procesa u okolini samo se povećavala tokom studija, što se da zaključiti i odabirom moje karijere odnosno nastavkom na istom fakultetu budući da sam doktorirala na Mašinskom fakultetu UNSA. Moj doktorat je bio razvoj matematskog modela i numeričkog metoda koji bi nam omogućio npr. modeliranje stvarnog prenosa toplote kroz lavu koja teče niz vulkan, ili prenosa toplote u procesu proizvodnje stakla i staklenih flaša sa fokusom na zračenje kao dominantn način prenosa toplote u tim procesima, a posebno na zračenje kroz sam fluid i uticaj  zračenja na izgled i poziciju površine datog fluida."