Ljetna škola IUS Stem Camp 2019

Ljetna škola IUS Stem Camp 2019
Prilike

Ljetna škola IUS Stem Camp 2019

Opis Programa

IUS STEM Camp je ljetna škola za srednjoškolce koji imaju sklonost ka prirodnim i tehničkim naukama. Škola obuhvata praktičnu nastavu iz robotike, 3D modeliranja, programiranja, molekularnog kloniranja, arhitekture i još mnogo toga. IUS STEM Camp pomaže studentima u njihovoj tranziciji iz srednje škole na univerzitetski nivo studija, omogućavajući im profesionalno okruženje u kojem mogu da se susretnu i socijaliziraju sa potencijalnim budućim kolegama sličnih akademskih ambicija i interesa.

Na kampu se očekuje približno 150 učesnika iz raznih dijelova svijeta. Radni dani će uključivati jutarnja predavanja i poslijepodnevne laboratorijske vježbe. Nakon radnih sata, učesnici će imati mogućnost da koriste prostore za sportsku rekreaciju, da posjete Sarajevo i slično. Program socijalizovanja će uključivati kulturni i sportski organizovani program.

Dostupnost

Idealni kandidati bi bili učenici srednjih škola u završnoj ili predzadnjoj godini studija, sa iskazanim interesom za polja predviđena nastavom na kampu. Kandidati također mogu biti i na početku svoga studija. Najvažnije je da kandidati imaju izražen entuzijazam i motivaciju za učešće na kampu.

Troškovi/finansiranje učesnika

Troškovi učešća na kampu iznose 170 eura. Ovo uključuje trošak nastave, ručak između predavanja, socijalni i kulturni program kao i izlete. Za dodatnih 130 eura, obezbjeđen je smještaj na kampusu, uz doručak i večeru. Troškovi puta do IUS-a te medicinsko osiguranje nisu pokriveni.

Ograničen broj stipendija je dostupan od 25-100% ukupnog troška.

Kako se prijaviti

Za prijavu je potrebno ispuniti online prijavnu formu te poslati motivaciono pismo, kao i certifikate ocjena.

Više informacija ovdje.

Online prijava na ovom linku.

Datumi

Trajanje kampa je od 28.07.2019. (dolazak) do 04.08.2019. (povratak).

Rok za slanje aplikacije je 23.06.2019.