Adnan Mehonić: Studenti žele više od temeljnog znanja

Adnan Mehonić: Studenti žele više od temeljnog znanja
Drugi o nama

Adnan Mehonić: Studenti žele više od temeljnog znanja

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj za njih će kazati da su “dobronamjerna grupa najboljih ambasadora BiH u svijetu nauke i visokog obrazovanja” na prijemu upriličenom za osnivače Asocijacije za napredak nauke i tehnologije (ANNT), mlade bh. istraživače, bivše studente UNSA, a većina ih se danas nalazi na nekim od najprestižnijih evropskih univerziteta i laboratorija. Onih, koji spadaju među najprestižnije i u svijetu. Inicijativa za osnivanjem Asocijacije za napredak nauke i tehnologije došla je od mladih istraživača, najboljih studenata u svojim generacijama i dobitnicima priznanja Zlatna značka UNSA, kao i dobitnika prestižnih međunarodnih priznanja.

Motivacija

Članovi Asocijacije su dr. Admir Greljo, dobitnik dvogodišnjeg ugovora na poziciji koja se godišnje dodjeljuje dvojici kandidata iz zemalja nečlanica CERN-a (Evropska organizacija za nuklearna istraživanja), Dženan Lapandić, na master-studiju Robotike, sistema i upravljanja na ETH-u u Zürichu, gdje je zaposlen kao asistent na Institutu za dinamičke sisteme i upravljanje, Selver Pepić, prvi dobitnik stipendije za izvrsnost ETH fondacije za studij na ETH-u Zürich, Suad Krilašević, student završne godine master-studija Elektrotehničkog fakulteta UNSA, jedan od organizatora Sarajevo Innovations Festivala, League of Robotsa i Arduino Battlesa, Nudžeim Selimović, dobitnik stipendije za izvrsnost ETH fondacije za studij na ETH-u Zürich, predavač na brojnim kampovima fizike, pokretač projekta Rad sa učenicima posebnog interesovanja za fiziku i pripreme za takmičenja, i dr. Adnan Mehonić, koji je od prošle godine član akademskog osoblja Odsjeka za elektroniku i elektrotehniku na University College London, čije odgovore na naša pitanja i donosimo.

Nedavno ste na prijemu u Rektoratu UNSA kazali da ste svjesni šta su to dobre stvari našeg obrazovnog sistema, no niste ih naveli.

Sama činjenica da postoji veliki broj bivših studenata koji su završili dio svog obrazovanja u BiH, a sada uspješno nastavljaju svoje karijere na najprestižnijim svjetskim univerzitetima, pokazatelj je da je temeljno obrazovanje dobro. Ono je ključno u osposobljavanju studenata za daljnji rad i usavršavanje. Međutim, ono na čemu moramo raditi je zadovoljavanje ambicija studenata koji žele više.

Pored kategorije obrazovanja, za koju smatrate da je jako dobro pokrivena, zanemarena je ona naučnoistraživačka. Što je tu potrebno, općenito, učiniti da bi se ona približila evropskoj, odnosno bila konkurentna s najboljima, što i jeste jedan od ciljeva Asocijacije?

Svjesni smo niza finansijskih i pravnih limitirajućih okolnosti koje proces čine težim, ali smatramo da osnov naučnoistraživačkog rada leži u vlastitoj motivaciji i disciplini. Indikacija dobrog studenta je očita, gdje su metrike jasno definisane kroz ocjene - potrebno je raditi na edukaciji naših studenata šta su metrike vrhunskog naučnoistraživačkog rada, te adekvatno motivisati studente da teže izvrsnosti u tim kriterijima. Ako uspijemo u ovome, nema sumnje da će naši studenti biti glavni pokretači naučnoistraživačkog rada.

image
NAJBOLJI STUDENTI U SVOJIM GENERACIJAMA S REKTOROM UNSA RIFATOM ŠKRIJELJEM / ANGELINA ŠIMIĆ

Druga sjajna prilika koju Asocijacija želi da ostvari je uspostavljanje značajnije veze između ljudi iz BiH koji trenutno rade na vrhunskim naučnoistraživačkim univerzitetima u svijetu sa akademicima u BiH. Uspostavljanjem međusobne kolaboracije proces napretka naših univerziteta može se značajno ubrzati.

Spominjala se i motiviranost akademskih radnika i studenata u vezi s naučnoistraživačkim radom, kao i da je potrebno stvoriti sredinu u kojoj su oni dovoljno motivirani. Kako premostiti brojne teškoće i stvoriti je?

Opet želim da naglasim ličnu motiviranost. Smatram da su naši studenti ambiciozni u težnji ka izvrsnosti. Naš zadatak je da definišemo šta su karakteristike izvrsnosti u naučnoistraživačkom radu i olakšamo im put ka ostvarenju. Mislim da moramo jasno definisati kratkoročne i dugoročne ciljeve, prije nego što možemo efikasno raditi na prevazilaženju poteškoća: one će uvijek biti tu, bitno je da često evaluiramo naš napredak, imamo jasnu sliku glavnih poteškoća i znamo na kojim možemo raditi. Ovo je proces koji nema kraja, jer uvijek trebamo težiti ka boljem.

Koji je prvi korak koji će članovi Asocijacije učiniti kad je u pitanju promoviranje nauke i tehnologije na matičnom im univerzitetu (UNSA)?

Asocijacija za napredak nauke i tehnologije je nastala kroz inicijativu za povezivanjem uspješnih naučnika i stručnjaka u Bosni i Hercegovini i svijetu. Asocijacija pruža pomoć i podršku pri usmjeravanju i pomaganju studiranja i usavršavanja na prestižnim svjetskim institucijama, ali se snažno zalaže za povratak ili vezu sa akademskom zajednicom u BiH.

Konkurentnost

Iako smo mlada asocijacija, formirana prije nekoliko mjeseci, imamo niz aktuelnih i planiranih aktivnosti. Neke od njih su organizacije javnih predavanja sa ciljem edukacije studenata i akademske zajednice o mogućnostima i putevima ka uspostavljanju međunarodnih kolaboracija i jačanja konkurentnosti domaćih visokoobrazovnih i istraživačkih institucija u oblasti nauke i tehnologije (STEM). Također, trenutno radimo na većem projektu organizacije kamp-škole za učenike srednjih škola iz cijele BiH i promovisanju STEM disciplina.

Izvor: Oslobođenje