O nama

Više o ANNT

Naša vizija

Gledajući u budućnost Bosnu i Hercegovinu vidimo kao respektabilnu i pristupačnu državu za bavljenje naukom i tehnologijom, a Asocijaciju kao pokretačku snagu za napredak nauke i tehnologije za dobrobit svih građana BiH.

Naša misija

Posvećeni smo povezivanju mladih i uspješnih naučnika i stručnjaka iz oblasti prirodno-matematičkih i tehničkih nauka, s ciljem unaprjeđenja uslova i infrastrukture za bavljenje naučnim i stručnim radom u BiH.

Asocijacija za napredak nauke i tehnologije (ANNT) je nevladina organizacija koju činimo mi, mladi naučnici u oblastima prirodno-matematičkih i tehničkih nauka. Neki od nas i dalje žive i djeluju u Bosni i Hercegovini, dok drugi rade na prestižnim svjetskim institucijama, ali smo svi vezani za našu domovinu i dijelimo zajedničku viziju o unapređenju stanja nauke u njoj.

Iskustvo

Do sada smo ostvarili velike uspjehe u našim poljima i neki od nas se trenutno nalaze na prestižnim institucijama kao što su CERN (Ženeva), UCL (London), ETH Zürich (Cirih), ili pak u firmama kao Google-ov DeepMind (London) koje prednjače u nauci i tehnologiji. Poznajući stanje u našoj državi i izvan nje, stremimo tome da budemo pokretačka snaga pozitivnih promjena u BiH.

  • Unapređenje obrazovnog sistema
  • Poboljšanje uslova za kvalitetan naučni rad
  • Jačanje industrije korištenjem naprednih tehnologija
  • Stvaranje i širenje pozitivnih ideja

Neovisno na koji način, bilo prenošenjem znanja, stvaranjem kontakata i poveznica ili na neki drugi način, posvećeni smo uspjehu naše zemlje.

Zajedno imamo decenije iskustva u takmičenju na naučnim olimpijadama na svjestkom nivou, istraživanju na prestižnim univerzitetima i prenošenju znanja učenicima i studentima.

Među nagradama koje smo osvojili, mogu se pronaći medalje sa svjetskih olimpijada, kao i priznanja izvrsnosti, koje svjedoče da raspolažemo sa velikim potencijalom, ali i velikom odgovornošću da ga ispravno usmjerimo.

Borimo se za ljepšu edukaciju, bolju nauku i jaču ekonomiju.