O nama

Više o ANNT

Naša vizija

Gledajući u budućnost, Bosnu i Hercegovinu vidimo kao respektabilnu i pristupačnu državu za bavljenje naukom i tehnologijom, a Asocijaciju kao pokretačku snagu za napredak nauke i tehnologije za dobrobit svih građana BiH.

Naša misija

Posvećeni smo povezivanju mladih i uspješnih naučnika i stručnjaka iz oblasti prirodno-matematičkih i tehničkih nauka, s ciljem unaprjeđenja uslova i infrastrukture za bavljenje naučnim i stručnim radom u BiH.

Asocijacija za napredak nauke i tehnologije (ANNT) je nevladina organizacija koju čine mladi naučnici u oblastima prirodno-matematičkih i tehničkih nauka. Naši članovi žive i djeluju u Bosni i Hercegovini, dok dio njih radi na prestižnim svjetskim institucijama, ali su svi vezani za našu domovinu i dijele zajedničku viziju o unapređenju stanja nauke u njoj.

Iskustvo

Skoro svi naši članovi su svoje obrazovanje započeli u Bosni i Hercegovini, a većina njih je svoje naučno-profesionalno usavršavanje nastavila na vrhunskim svjetskim univerzitetima. Do sada su naši članovi ostvarili velike uspjehe u prirodno-matematičkim i tehničkim poljima i trenutno se nalaze na prestižnim institucijama kao što su CERN (Ženeva), UCL (London), ETH Zürich (Cirih), ili pak u firmama kao Google-ov DeepMind (London) koje prednjače u naučno-istraživačkom radu. Svjesni stanja u našoj državi i izvan nje, stremimo tome da svojim iskustvom i znanjem doprinesemo pozitivnim procesima i napretku nauke i tehnologije u Bosni i Hercegovini za dobrobit svih njenih građana.

Naši ciljevi:

  • Rad na poboljšanju uslova i infrastrukture za razvoj nauke i tehnologije u Bosni i Hercegovini
  • Povezivanje naučnika i stručnjaka u BiH i svijetu
  • Zalaganje za povratak naučnika i stručnjaka u BiH
  • Promocija nauke i tehnologije u javnosti
  • Rad na jačanju saradnje naučno-istraživačkih institucija i industrije
  • Organizacija skupova, seminara, konferencija i slično
  • Pomoć i podrška pri usmjeravanju i pomaganju studiranja i usavršavanja izvrsnih učenika i studenata na prestižnim svjetskim institucijama
  • Saradnja sa Univerzitetima u BiH i svijetu
  • Rad na unaprijeđenju međunarodne naučne saradnje
  • Rad na promociji BiH u međunarodnim naučnim krugovima

Ustrajnim prenošenjem znanja, stvaranjem kontakata i poveznica, realizacijom projekata, kao i na druge načine, posvećeni smo uspjehu naše domovine.

Zajedno imamo decenije iskustva u takmičenju u naučnim oblastima na svjestkom nivou, istraživanju na prestižnim univerzitetima i prenošenju znanja učenicima i studentima.

Brojni naučno-istraživački radovi objavljeni u vrhunskim naučnim časopisima i žurnalima, diplome doktora nauka, osvojene nagrade, medalje sa svjetskih olimpijada, priznanja izvrsnosti i najboljih studenata u generacijama, svjedoče da raspolažemo sa velikim potencijalom, ali i velikom odgovornošću da ga ispravno usmjerimo.